Biến tần – Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho ngành may

Biến tần – Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho ngành may

Để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thì đòi hỏi doanh nghiệp nghiệp dệt may trong nước đang nỗ lực đổi mới công nghệ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong đó, giải pháp sử dụng biến tần, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả là để thực hiện, mang Đọc tiếp